Beställ tidningar till din skolklass

Är du lärare kan du beställa papperstidning till hjälp i undervisningen för elever mellan sju och arton år upp till fem dagars kostnadsfri klassuppsättning av tidningen varje termin.

Den årliga nationella ”Tidningsveckan” infaller vecka 42.

Kom ihåg att fylla i alla uppgifter (även postnummer och ort) i formuläret och att beställningen bör vara oss tillhanda minst fem arbetsdagar före önskat startdatum.
vänligen NWT Media

(Om tidningarna skulle utebli, kontakta kundservice)

  • Gata, postnummer och ort
  • ÅÅ-MM-DD
  • ÅÅ-MM-DD