Varför har min första autogirodragning ett högre belopp?

När du betalar din prenumeration med autogiro dras betalningen från ditt konto den 28:e varje månad och beloppet avser prenumerationen i kommande månad. När du börjar betala din prenumeration med autogiro är det vanligt att den första dragningen blir ett högre belopp eftersom det motsvarar en period på längre än en månad.

Exempel:

Jessica beställer en prenumeration som kostar 199:- per månad och vill att den startar den 15:e i månaden. Det betyder att Jessica vid första dragningen får betala för en längre period än en månad och att det därmed blir ett högre belopp. Jessica får betala 299:- vid första dragningen, 100:- för dag 15-31 i den första månaden och 199:- för kommande månad.